De Stichting 1443


Historie


De cijfers van Stichting 1443 staan voor het oprichtingsjaar van een oorspronkelijke studiebeurzenstichting. De aanzet daartoe kwam van Johannes de Lovanio (overleden in 1438) die daar in zijn testament op had aangedrongen. Deze Roermondenaar, doctor in de rechten, was geestelijke en onder meer kanunnik van de Domkerk in Keulen. Dat verklaart waarom hij juist theologiestudenten via een beurzenstichting wilde steunen. Er was nog een Roermondenaar die via een eigen stichting hetzelfde doel nastreefde: Peregrinus Vogels (1575-1649). Deze stichtingen, die in 1979 werden samengevoegd, hebben zeer lang een sluimerend bestaan geleid maar zijn op 31 december 1999 nieuw leven ingeblazen.

Doelstelling

De oorspronkelijke doelstelling is in de geest overgenomen, maar natuurlijk aangepast aan de tijd. Stichting 1443 heeft ten doel vanuit haar historische binding met de Rooms-Katholieke kerk en de stad Roermond ten behoeve van de bevolking van de Roermondse regio activiteiten te ontplooien of te ondersteunen strekkende tot behoud of ontwikkeling van het geestelijk leven binnen de RK Kerk, de oecumene en de dialoog met andere religies. Binnen die doelstelling heeft de stichting een priesterstudent uit Melick in 2000 en voorgaande jaren ondersteund.
De stichting richt zich behalve op haar historische opdracht m.b.t. ondersteuning van priesterstudenten meer in brede zin op de bevordering van spiritualiteit en verdieping. Veel mensen proberen daarin een weg te vinden vanuit de traditie maar ook vanuit meer persoonlijk ingevulde kaders. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit vermogen waarvan de stichting eigenaar is, verder uit subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen, inkomsten uit beleggingen en andere baten.

Overige activiteiten

Een geheel andere activiteit waren de Millenniumconcerten in de Kathedrale Kerk in Roermond in 2000 en 2001 met instrumentale en vocale medewerking van Roermondse verenigingen. In 2001 met medewerking van leden van hafa-gezelschappen uit Roermond en Thorn, onder leiding van een van Nederlands prominentste dirigenten op het gebied van blaasmuziek, te weten Jan Cober uit Thorn. Solisten waren o.a. de Roermondse zanger Gé Reinders en organist Gerard Sars, ook Jan Huyskens als tekstdichter en presentator (met Raja Moussaoui, miss Holland, woonachtig in Roermond). In het programma was opgenomen een dialoog over geloof tussen mgr. Everard de Jong en Pierre Cnoops. De bedoeling van deze concerten was om mede het geestelijk leven te bevorderen. Verder heeft de Stichting 1443 in april 2004 een themabijeenkomst georganiseerd in de Oranjerie te Roermond. Het thema was 'Bezielend leiding geven'. Een aantal ondernemers uit Roermond e.o. kwam bij elkaar rond dit thema.

Jaarprijs

De stichting 1443 kent elk jaar een prijs toe aan een of meerdere personen die zich onderscheiden door hun inspirerende voorbeeldwerking en hun geestkracht en levenskracht; mensen die anderen tot steun en bemoediging zijn, die hun werk vaak in stilte doen, die gewaardeerd worden zonder ooit om waardering te vragen. Het kan ook iemand zijn - woonachtig of werkzaam in Roermond - die zich inzet voor een specifiek project binnen de doelstelling van de Stichting 1443. Hiervoor kunnen kandidaten voorgedragen worden. De Stichting 1443 vraagt u dan ook: kent u mensen uit uw omgeving die zo'n inspirerend voorbeeld zijn? Laat het ons dan weten. De prijs bestaat uit een erespeld, een oorkonde en een bedrag van 500 euro. De prijs zou aan een goed doel besteed kunnen worden, op voordracht van de prijswinnaar. De jaarprijs werd voor het eerst toegekend in 2002.
Jaarprijs 2002: Helene Winter-Cahn (Roermond) en Margriet en Gerard Mengelers (Melick)
Jaarprijs 2003: Jacques Hendriks uit Roermond
Jaarprijs 2004: J. Bonné-Schreurs uit Melick
Jaarprijs 2005: Harrie van Kessel uit Roermond
Jaarprijs 2006: Marie Blokland-Vermaas uit Roermond
Jaarprijs 2007: Life Teen Roermond
Jaarprijs 2008: Sinto Hannes Cornelis Weiss uit Best (Sintibedevaart)
Jaarprijs 2009: Leo Molkenboer uit Roermond
Jaarprijs 2010: Vrijwilligers van De Ark, Centrum voor Palliatieve Terminale Zorg (Roermond)
Jaarprijs 2011: Salada Ali Malin uit Roermond.
Jaarprijs 2012: Sint Christoffelgilde te Roermond.
Jaarprijs 2013: Emmaus-Perspectief uit Roermond 
Jaarprijs 2014: Jacques Wijnands 
Jaarprijs 2015: Karen van der Wal en de heer Bas Doorduin.  
Jaarprijs 2016: Niet toegekend
Jaarprijs 2017: Stichting OOR uit Roermond
Jaarprijs 2018: Stichting Speeltuinen Kitskensberg uit Roermond
Jaarprijs 2019: Zorgboerderij Asselterhof Swalmen/Asselt

De voorgedragen personen kunnen, met een korte motivering, worden aangemeld bij de vice-voorzitter van Stichting 1443,
pastoor-deken R. Merkx, Abdijhof 1, 6041 HG Roermond, tel. 339465, e-mail: rnmerkx@hetnet.nl