Stichting 1443

Donatie 2005

De heer H. van Kessel heeft besloten om het bij de Jaarprijs 2005 behorende geldbedrag te doneren aan de Voedselbank Midden-Limburg.

De Voedselbank Midden-Limburg in Roermond houdt zich bezig met het inzamelen van overschotten en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast streeft zij ernaar de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten, zodat zij uiteindelijk weer volledig in eigen onderhoud kunnen voorzien.