Stichting 1443

Persbericht 2006

Roermond, 7 november 2006

Jaarprijs 2006 van de Stichting 1443 voor mevrouw Blokland-Vermaas

Mevrouw M. Blokland-Vermaas ontvangt zondag 12 november de jaarprijs 2006 van de stichting 1443. Zij ontvangt deze prijs omdat ze ruim 25 jaar actief is als vrijwilliger in het Justitiepastoraat. De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de stichting 1443, burgemeester H. van Beers. Aan de prijs is een bedrag van 500 euro, een oorkonde en een reversspeld met beeldmerk van de stichting 1443 gekoppeld.

Mevrouw Blokland-Vermaas is actief als vrijwilliger in het Justitiepastoraat en bezoekt zodoende regelmatig gedetineerden. Zij doet dit op inspirerende wijze vanuit haar christelijke overtuiging. Gevangenen kijken vaak verwachtingsvol uit naar het bezoek en stellen een intermenselijk gesprek bijzonder op prijs. Naast mevrouw Blokland-Vermaas is een vaste groep vrijwilligers actief in het Justitiepastoraat. Met het toekennen van de jaarprijs 2006 wil de stichting het belang van haar activiteiten onderstrepen.