Stichting 1443

Persbericht 2007

Roermond, 7 november 2007

Jaarprijs 2007 van de Stichting 1443 voor Life Teen Roermond

Life Teen Roermond ontvangt op zondag 11 november a.s. de arprijs 2007 van de Stichting 1443. Life Teen ontvangt de prijs vanwege haar activiteiten op het terrein van de religie in samenhang met tieners en jongeren.De uitreiking van de Jaarprijs 2007 vindt plaats op zondag 11 november a.s. om 20.30 uur, na afloop van de vormselviering, door hulpbisschop van Roermond mgr. Everard de Jong. De burgemeester van Roermond, de heer Henk van Beers, zal hierbij eveneens aanwezig zijn.

De Stichting 1443 verleent studiebeurzen aan priesterstudenten c.q. diakens in opleiding. Daarnaast probeert zij spiritualiteit vanuit een christelijke grondslag te stimuleren en wordt door haar aan een vrijwilliger of aan een instelling de Jaarprijs toegekend. De Jaarprijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro, door de winnaar te besteden aan een goed doel.

“Onze gemeenschap wordt geboeid en geïnspireerd door mensen die door hun voorbeeld anderen bezielen. Zij inspireren anderen door hun deugd, zonder dat zij het zelf in de gaten hebben”, aldus een citaat uit een toespraak bij de uitreiking van een van de eerdere “Jaarprijzen”. 

Met de verwijzing naar dit citaat raken we de kern van de betrokkenheid van Life Teen Roermond die zich onderscheidt door een inspirerende voorbeeldwerking, geestkracht en levenskracht. Life Teen steunt volledig op vrijwilligers en donaties. Daarmee weet men op inspirerende wijze de tieners volledig en volwaardig bij de kerk te betrekken.

Tegen deze achtergrond heeft de Jaarprijs voor Life Teen Roermond eigenlijk het karakter van een aanmoedigingsprijs omdat zij zich onderscheidt door een inspirerende voorbeeldwerking, geestkracht en levenskracht.

Life Teen is een vorm van gezamenlijk het geloof beleven waarbij jongeren zelf een actieve rol hebben en betrokken worden in het Christelijk geloof. Life Teen is in de Verenigde Staten en dan met name in de buurt van Meza Arizona en in St. Louis Missouri een waar begrip. Via het Bisdom Roermond (Sittard en Roermond ) wordt nu heel Nederland en straks heel Europa enthousiast over Life Teen. Met Amerika vinden met enige regelmaat uitwisselingen plaats. Zo waren in 2005 jongeren uit Missouri te gast in het kader van de Wereld Jongerendagen in Keulen. Nog dit jaar is een groep vanuit hier naar St. Louis geweest.

Tijdens de Vormselviering op zondag 11 november in Roermond zullen we al mogen proeven van het enthousiasme van Life Teen. Maar niet alleen het samen vieren van een mis is belangrijk, ook het bespreken en beleven van geloofsverdieping is essentieel. En bij LIFE TEEN gebeurt dat in de TEEN NIGHT. 

Nadere informatie over Life Teen is te vinden op hun website

http://www.lifeteenroermond.nl/