Stichting 1443

2009

Schenking aan KWF Wilhelminafonds door `1443`

Leo Molkenboer heeft besloten om het geldbedrag dat bij de Jaarprijs hoort van de Stichting 1443 te schenken aan de afdeling Roermond van het KWF Wilhelminafonds. Het bedrag ad € 500,00 is op vrijdag 14 augustus 2009 op symbolische wijze overhandigd door Leo Molkenboer aan Frans van Elven van het KWF Wilhelminafonds

Op de foto staat Frans van Elven (KWF Wilhelminafonds) en Leo Molkenboer (aan de rechterzijde)