Stichting 1443

Persbericht 2009

Roermond, 10 juli 2009

Jaarprijs 2009 van de Stichting 1443 voor de heer Molkenboer

De heer L. Molkenboer heeft op vrijdag 10 juli de jaarprijs 2009 van de stichting 1443 ontvangen. Hij ontvangt deze prijs vanwege zijn jarenlange inzet bij de Kathedrale Gilde, de Munsterwacht en de St. Christoffelgilde. Ook voor de Kartuizertentoonstelling ‘Het Geheim van de Stilte’ heeft hij zich met hart en ziel ingezet. De prijs werd uitgereikt door de voorzitter van de stichting 1443, burgemeester H. van Beers. Aan de prijs is een bedrag van 500 euro, een oorkonde en een reversspeld met beeldmerk van de stichting 1443 gekoppeld.
De heer Molkenboer vervult sinds 1996 een coördinerende en enthousiasmerende rol bij de Kathedrale Gilde, de Munsterwacht en de St. Christoffelgilde. In de jaren 2000 tot en met 2003 is een bijdrage geleverd aan de kribbentocht in de binnenstad van Roermond. In 2007 en 2008 organiseerde de heer Molkenboer, in samenwerking met anderen, een succesvolle kribbententoonstelling van kerstkribben uit alle delen van de wereld.

In 2002 werd door de heer Molkenboer de kiem gelegd voor een bijzondere tentoonstelling over de Roermondse Kartuizers met een kunsthistorische, cultuurhistorische en kerkhistorische inslag. Vervolgens wist de heer Molkenboer in korte tijd een werkgroep met enthousiaste mensen bij elkaar te krijgen die zich op het tentoonstellingsproject storten. Tijdens voorbereidingen van de tentoonstelling door de Stichting de Roermondse Kartuizers was de heer Molkenboer altijd aanwezig en werkte zijn enthousiasme aanstekelijk. De tentoonstelling “De besloten wereld van de Roermondse Kartuizers” is in 2009 door meer dan 12.000 bezoekers bezocht.

 

De heer en mevrouw Molkenboer werden verrast met de Jaarprijs 2009