stichting 1443

Jaarprijs 2010

Vrijwilligers De Ark in het zonnetje gezet door Stichting 1443

De Jaarprijs van de Stichting 1443 is op vrijdag 9 juli uitgereikt door de voorzitter van de stichting, burgemeester H. van Beers. Met de uitreiking van deze Jaarprijs zijn de vrijwilligers van De Ark, Centrum voor Palliatieve Terminale Zorg, in het zonnetje gezet. De Ark biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Voor een ernstig zieke die geen perspectief meer heeft, rest vaak nog de wens om thuis te sterven. Dit is echter niet altijd mogelijk vanwege de intensieve zorg die in zo’n laatste levensfase nodig is. Ook de wens om de partner te ontlasten speelt vaak een rol. Dan biedt een hospice een waardig alternatief. Al ruim twaalf jaar lang biedt de vrijwilligersgroep ondersteuning. Een groot aantal vrijwilligers is al sinds de start in 1998 betrokken. De vrijwilligers steunen niet alleen de patiënt, maar ook de naasten van de patiënt. Daarbij hebben ze niet alleen oog voor de lichamelijke klachten maar juist ook voor de emoties en gevoelens. Door hun aanwezigheid bieden de vrijwilligers troost of een helpende hand in de laatste en meestal intensieve levensfase.