Stichting 1443

Persbericht 2011

Jaarprijs van de Stichting 1443 voor Salada Ali Malin

Salada Ali Malin, vrijwilligster bij het Vluchtelingenwerk AZC Baexem en voorzitter van de Stichting Iftiin, ontvangt de Jaarprijs 2011 van de Stichting 1443.

De stichting, onder voorzitterschap van de Roermondse burgemeester Van Beers, kent de prijs toe voor haar inzet bij het asielzoekerscentrum in Baexem, het Vluchtelingenwerk AZC Baexem en ten behoeve van de voorlichtings- en educatieactiviteiten voor de in Roermond woonachtige Somalische vrouwen en meisjes. Deze bijeenkomsten worden ook bezocht door vrouwen afkomstig uit Soedan, Sierra Leone en Burundi.

De Jaarprijs wordt woensdag 29 juni 2011 om 20.00 uur uitgereikt in de Turkse moskee aan de Achilleslaan 12 in Roermond. Bij gelegenheid hiervan zal Petra Stienen, publiciste en freelance adviseur, een toespraak houden. Petra Stienen groeide op in Roermond en was negen jaar lang mensenrechtendiplomaat in Caïro en Damascus.Tegenwoordig verschijnt zij regelmatig in de Nederlandse media om commentaar te geven op de ontwikkelingen in de Arabische wereld.

De Jaarprijs wordt sinds 2002 uitgereikt aan een of meerdere personen die zich onderscheiden door hun inspirerende voorbeeldwerking, geestkracht en levenskracht; mensen die anderen tot steun en bemoediging zijn. De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een bedrag van 500 euro. De prijs wordt aan een goed doel besteed, op voordracht van de prijswinnaar.
 
De Stichting 1443
Stichting 1443 heeft ten doel vanuit haar historische binding met de Rooms-katholieke Kerk en de stad Roermond ten behoeve van de bevolking van de regio Roermond activiteiten te ontplooien of te ondersteunen strekkende tot behoud of ontwikkeling van het geestelijk leven binnen de RK Kerk, de oecumene en de dialoog met andere religies. De stichting richt zich behalve op haar historische opdracht m.b.t. ondersteuning van priesterstudenten meer in brede zin op de bevordering van spiritualiteit en verdieping.