stichting 1443

Jaarprijs 2012

De Jaarprijs 2012 van de Stichting 1443 is toegekend aan het Sint Christoffelgilde te Roermond.

 

Klik hier voor een grafiek van de bezoekersaantallen.

Klik hier voor een afbeelding van het uitgereikte beeldje.

 van links naar rechts: mw. Riet Jeurissen (secretaris van het Christoffelgilde), pastoor-deken Rob Merkx en Henk van Beers die het beeldje behorende bij de Jaarprijs 2012 uitreikt aan mw. Jeurissen.

Henk van Beers reikt de oorkonde behorende bij de Jaarprijs 2012 uit aan Harrie Beurskens, oud-voorzitter van het Christoffelgilde.
van links naar rechts: Annemarie Vriesen (bestuurslid Stg. 1443), Frank de Vries (voorzitter Christoffelgilde), Hein van de Mortel (bestuurslid Stg. 1443), Harrie Beurskens (oud-voorzitter Christoffelgilde), Miny van Marion-Kronen ((bestuurslid Stg. 1443).