Stichting 1443

Persbericht 2012

Jaarprijs van de Stichting 1443 voor Christoffelgilde

Het Christoffelgilde Roermond ontvangt op zaterdag 10 november de Jaarprijs 2012 van de Stichting 1443.

De stichting, onder voorzitterschap van de Roermondse waarnemend burgemeester Van Beers, kent de prijs toe voor de inzet van de circa 80 vrijwilligers van het Christoffelgilde. Dankzij hun jarenlange inzet zijn de Sint-Christoffelkathedraal, de Munsterkerk en de Caroluskapel dagelijks geopend.

Alle drie de kerkgebouwen kunnen beschouwd worden als belangrijke culturele erfgoederen en zijn grote publiekstrekkers voor de stad Roermond. Ook wordt een plek van blijvende waarde geboden waar men, te midden van alle maatschappelijke drukte, tijd van rust en bezinning kan vinden. Dit geldt niet alleen voor de trouwe kerkganger maar ook voor de pelgrim en de toerist. Uit de duizenden bezoekers die per jaar deze kerken bezoeken blijkt wel dat veel bezoekers niet tot de vaste kerkgangers behoren. Duidelijk is in ieder geval dat een ieder vanuit zijn eigen geloof, cultuur of achtergrond op eigen wijze kan genieten van de schoonheid, verstilling en historie van een kerkgebouw. Daarom is het van blijvend groot belang dat kerken vrij toegankelijk zijn.

De Jaarprijs wordt sinds 2002 uitgereikt aan een of meerdere personen die zich onderscheiden door hun inspirerende voorbeeldwerking, geestkracht en levenskracht; mensen die anderen tot steun en bemoediging zijn. De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro. De prijs wordt op voordracht van de prijswinnaar aan een goed doel besteed.

De Stichting 1443
Stichting 1443 heeft ten doel vanuit haar historische binding met de Rooms-katholieke Kerk en de stad Roermond ten behoeve van de bevolking van de regio Roermond activiteiten te ontplooien of te ondersteunen tot behoud of ontwikkeling van het geestelijk leven binnen de RK Kerk, de oecumene en de dialoog met andere religies. De stichting richt zich behalve op haar historische opdracht met betrekking tot ondersteuning van priesterstudenten meer in brede zin op de bevordering van spiritualiteit en verdieping.