Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording 2018.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2019.

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel vanuit haar historische binding met de Rooms-Katholieke kerk en  de stad Roermond ten behoeve van de Roermondse Regio activiteiten te ontplooien of te ondersteunen strekkende tot behoud of ontwikkeling van het geestelijke leven binnen de RK Kerk, de oecumene en de dialoog met andere religies.

Contactgegevens

Samensteling bestuur

Mevr. M.J.D. Donders-de Leest, voorzitter
Dhr. R.N. Merkx, vice voorzitter
Mevr. M. Kaiser-Koonen, secretarisvoorzitter
Dhr. P.C.A. Einig, penningmeester
Mevr. A. Heezen-Vriesen, bestuurslid
Dhr. P. Bastings, bestuurslid
Mevr. S.M. van den Heuvel-Grever, bestuurslid

Het betreft in alle gevallen onbezoldigde functies


Stichting 1443

p/a Postbus 900
6040 AX Roermond
info@stichting1443.nl 

Kamer van koophandel: 41066602
Fiscaal nummer 8136.17.467

Bankrekeningnr. 

NL83RABO0131298925
Stichting 1443