Persbericht 2014

Jaarprijs van de Stichting 1443 voor Jacques Wijnands

De Jaarprijs 2014 van de Stichting 1443 is dit jaar voor de heer Jacques Wijnands. Dit vanwege zijn jarenlange inzet bij de renovatie van de Roermondse Christoffelkathedraal. De prijs is op zondag 7 september uitgereikt door de voorzitter van de Stichting 1443, burgemeester Peter Cammaert. Aan de prijs is een bedrag van 500 euro, een oorkonde en een beeldje gekoppeld.

De heer Jacques Wijnands is reeds vele jaren betrokken bij het parochiële leven van de Roermondse Kathedraal. Vele jaren was hij lid van de Kathedrale Schola. 

De Kathedraal draagt in belangrijke mate bij aan het culturele erfgoed van de stad. Een gebouw dat voor velen een baken van rust vormt in een vaak hectische drukte. Een plek die verdieping in ons leven kan bieden.

Tijdens de renovatie vormden de afstemming van de werkzaamheden van alle betrokken firma’s op elkaar een van de wezenlijkste knelpunten. De heer Wijnands heeft dit probleem op zeer voortvarende wijze aangepakt door op te treden als projectleider. Aan zijn enorme inspanning en tijdsinvestering is het te danken dat de renovatie zeer succesvol is verlopen en nog steeds verloopt.

Ook anno 2014 is de heer Wijnands nog volledig betrokken bij de Stichting Renovatie van de Kathedraal. Zo is op 14 juli 2014 aan de fa. Verschueren opdracht gegeven tot renovatie van het orgel. Op 17 augustus zijn vervolgens weer twee nieuwe ramen geplaatst. 

Met het uitreiken van de Jaarprijs 2014 spreekt Stichting 1443 haar waardering uit voor allen die zich inzetten voor renovaties en het onderhoud van kerkgebouwen in onze regio en ver daarbuiten.