Stichting 1443

Studiebeurs

Het doel van de studiebeurs is het ondersteunen van de ontwikkeling van het christelijke geloof door studie en scholing.

 De studiebeurs wordt toegekend aan natuurlijke personen die:

- studeren voor het priesterschap

- studeren voor predikant

- studeren voor het permanent diaconaal

- studeren voor pastoraal werk

- ontwikkelen en verdiepen van het christelijke geloof of de dialoog met andere religies

 

 De eisen voor aanvragers die in aanmerking willen komen voor de studiebeurs:

- voldoen aan een van bovenstaande criteria

- aanvragers hebben een binding met de stad Roermond en omgeving

- de aanvraag is voor kosten die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden.

 

Indien u in aanmerking wilt komen dient u schriftelijk voor 1 juni van het lopende jaar een verzoek daartoe in te dienen bij de secretaris van de stichting. Verzoeken die na de datum van 1 juni binnen komen zullen pas in de beoordeling van het daaropvolgende kalenderjaar meegenomen worden.

Het bestuur van stichting 1443 beoordeelt de ingediende verzoeken. Alleen volledig ingediende verzoeken zullen worden beoordeeld. Het aantal uit te keren studiebeurzen is beperkt.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om al dan niet af te wijken van bovenstaande uitgangspunten. Aan de uitgangspunten kunnen geen rechten ontleend worden. Tegen genomen besluiten door het stichtingsbestuur is geen beroep mogelijk.